Organisatie Coaching

Organisatie coaching is erop gericht om het maximale uit een organisatie te halen. Centraal staat het meerdimensionaal benaderen van complexe organisatievraagstukken.

Het geeft een basis voor veranderstrategieën en coaching trajecten voor teams en individuele personen. Het resultaat is een organisatie waarin de neuzen dezelfde kant op staan en waarin iedereen zich prettig voelt.

Wil je Jouw Organisatie in de Groeiversnelling Zetten? 

Steeds meer organisaties willen verbeteren op het gebied van onder andere strategie, cultuur, leiderschap en samenwerking. Dit komt door een aantal factoren, zoals:

 • Organisaties zoeken wegen om te navigeren door digitale transformaties en zich aan te passen aan nieuwe technologieën.
 • Organisaties zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om duurzaam te opereren. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken
 • Organisaties worden steeds complexer, waardoor het moeilijker wordt om vraagstukken op te lossen.

Herken jij 1 of meer van de onderstaande situaties?

Onduidelijkheid over de strategie

Hebben jullie moeite om de strategie duidelijk te formuleren? Past de gekozen strategie niet bij de organisatie? Vinden medewerkers het lastig er uitvoering aan te geven?

Onvoldoende samenwerking tussen afdelingen

Zijn er afdelingen die niet goed samenwerken? Is er sprake van inefficiëntie in de uitvoering? Of zijn er communicatieproblemen?

Leidinggevenden die niet effectief zijn

Zitten de juiste mensen op de juiste plek? Hebben leidinggevenden moeite hun rol te pakken? Kunnen jullie coaching gebruiken om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren

Negatieve organisatiecultuur

Ervaren jullie een cultuur van conflicten? Lukt het niet om een positieve cultuur te ontwikkelen? Willen jullie een positieve en productieve cultuur creëren?

Ambities waar maken

Kunnen jullie hulp gebruiken om ambities waar te maken? Willen jullie…

Effectiviteit van medewerkers verbeteren?
Innovatie stimuleren?
Klantgerichtheid verbeteren?
Duurzaamheid bevorderen?

Wat doet een Organisatie Coach? 

Coaching is een doelgericht, oplossingsgericht, vraag gestuurd gesprek om de ontwikkeling van de coachee te ondersteunen en hun doelen te bereiken. Organisatie Coaching is dan elke coaching die plaatsvindt binnen de context van organisaties – vaak rond leiderschap.

Net zoals het belangrijk is om te definiëren wat Organisatie Coaching is, is het belangrijk om te definiëren wat het niet is! Het is geen life coaching waarbij je met een persoon werkt aan zijn of haar persoonlijke doelen (gezondheid, fitheid, financiën, relaties, enz.)

Deze vorm van coaching is een combinatie van organisatiekunde en coaching en richt zich op een organisatie als geheel.

Wat kan een coach voor jouw organisatie betekenen? 

Als organisatiecoach help ik organisaties bij het zelf meerdimensionaal diagnosticeren van vraagstukken. Door te exploreren via verschillende aspecten van de bedrijfsvoering worden de onderliggende thema’s snel opgespoord.

Deze vormen het aangrijpingspunt voor het vaststellen van de gewenste situatie: reële doelen die als een ervaringsgericht toekomstbeeld worden geformuleerd. Die doelen vormen de basis voor de organisatie bij het zelf ontwerpen van een gefocust veranderplan met slechts 2-3 sleutelonderwerpen. Wat urgent en belangrijk is in het dagelijkse werk fungeert hierbij als voertuig.

Deze vorm van coaching is een combinatie van organisatiekunde en coaching en richt zich op een organisatie als geheel. Het geeft een basis voor veranderstrategieën en coaching trajecten voor teams en individuele personen. Het resultaat is een organisatie waarin de neuzen dezelfde kant op staan en waarin iedereen zich prettig voelt.

Mijn aanbod

Met mijn coaching aanpak biedt ik een op maat gemaakte benadering. Ik begin met een grondige QuickScan. In co-creatie maken we samen het verbeterplan. Zo help ik jullie om zelf veranderingen vorm te geven en uit te voeren.

Door jullie:

In 2 dagen jullie eigen plan om vraagstukken op te lossen

Samen:

In 4 stappen naar een continu lerende organisatie

Door jullie: In 2 dagen jullie eigen plan om vraagstukken op te lossen

Dit is een goede optie voor organisaties die op zoek zijn naar een manier om zelf een al langer slepend probleem op te lossen. Ik bied jullie de tools en ondersteuning om dit te bereiken.

Ik focus op het achterhalen en oplossen van de kernoorzaak van het probleem, in plaats van alleen de symptomen te behandelen. Ik lever een raamwerk voor het verbeterplan. Ik laat jullie de benodigde verandering zelf ontwerpen en uitvoeren.

En dit bereik je:

 • Jullie weten wat de kernoorzaak van het vraagstuk is.
 • Jullie hebben een helder veranderadvies.
 • Jullie hebben een raamwerk voor het verbeterplan.

Mijn aanpak

Passen we bij elkaar – 20 minuten

STAP 1 : Eerst Even Kennismaken

Laten we eerst even kijken of we een klik hebben. Wat willen jullie bereiken? Waar zijn jullie naar op zoek?

 • Samen bepalen we jullie doelen
 • We bespreken hoe het proces eruitziet
 • Als het goed voelt, gaan we verder

Let’s go! – 2 dagen

STAP 2 : De Quick Scan

Ik voer individuele gesprekken (elk 45 minuten) met een representatieve groep binnen de organisatie. Op basis van de analyse van deze gesprekken stel ik een diagnose en ontwerp ik een raamwerk voor het verbeterplan.

 • Het probleem en de context in kaart
 • Wat is jouw positie en wat levert dat op?
 • Wat als we niets doen?
 • Wat is jouw bijdrage?

Nu wordt het leuk

STAP 3 : Presentatie raamwerk verbeterplan

Ik presenteer mijn analyse, diagnose en raamwerk verbeterplan. De opdrachtgever bepaalt wie daarbij aanwezig is.

 • Enablers, showstoppers en haalbare gewenste situatie
 • Veranderadvies
 • Voorgestelde roadmap

Dit is een goede optie voor organisaties die een al langer slepend vraagstuk op willen lossen. Ik focus op het achterhalen en oplossen van de kernoorzaak.

Samen: In 4 stappen naar een continu lerende organisatie

Dit is een goede optie voor organisaties die groei willen realiseren. En een continu lerende organisatie willen zijn. Met dit programma gaan jullie echt met zijn allen de diepte in. We werken samen om een proces op gang te brengen. We leren jullie om zelf continu prestaties duurzaam te verbeteren. Door de veranderkracht te benutten die elk van jullie al heeft.

Met online vragenlijsten brengen we jullie groeikansen in kaart. Met persoonlijke profielmetingen brengen we jullie medewerker potentieel in kaart. In korte en impactvolle workshops helpen we jullie om doelen te stellen, keuzes te maken en vervolgstappen te zetten. Met eigen kleine en slim samengestelde teams benutten jullie de groeikansen.

En dit bereik je:

 • Jullie hebben je verbeterkansen in beeld.
 • Jullie kennen elkaars kwaliteiten en valkuilen.
 • Jullie zijn in staat kansen te benutten.

Ik help mijn klanten om inzicht te krijgen in wat hun ontwikkeling of ambities in de weg zit.

Karin Poel

Country Manager Regus Nederland

“De flexibele kantorenmarkt is een dynamische omgeving waarin veranderingen elkaar in een rap tempo volgen.

Onze organisatie moet daarom net zo flexibel zijn om mee te gaan met deze trend om het customer service niveau hoog te houden.

Peter heeft ons geholpen na een structuur verandering, waarbij de taken werden verlegd, richting te geven aan de teams.

Door ons na te laten denken over de gevolgen van de verandering en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken is er een pro-actieve houding ontstaan die het team een ‘we can do this’ mentaliteit geeft.”

Alex van Pelt

Directeur Present Utrecht

“Peter is scherp in zijn waarneming, persoonlijk en weet goed de verbinding te maken. Door zijn persoonlijkheid en methodiek heeft hij mij onmisbare inzichten gegeven.

Hij is duidelijk in wat hij wel en niet kan. Hij weet goed te benoemen wat er ‘onder water’ speelt. Hierdoor heeft zijn expertise waarde.”

Sally Alayarian

Global Director Enterprise Risk Management TMF Group

Peter’s bright, motivational and disciplined approach helped us identify the context around the most impactful challenges that the team faces, the causes and consequences of the issues and to articulate a tangible plan to achieve the desired goals and outcomes.

Peter has a pleasant and very flexible approach and ensures that the needs of the team as well as the company are met. All individual team members have experienced the sessions with Peter in a very positive light and feel that the specific and measurable plans he has helped us develop (personal as well as team development), will underpin our desired ambition and successful collaboration going forward.

Hier kan ik jou of je organisatie ook mee helpen


Executive Coaching

Executive coaching laat mensen hun talenten, vaardigheden en ervaring gebruiken terwijl het zorgt voor heldere doelen en resultaten.

Meer informatie

Team Coaching

Om teamdynamiek op te bouwen voor maximale prestaties en het team te laten functioneren als meer dan de som der delen.

Meer informatie

Agile Coaching

Coaching om de transitie naar een energieke en vooral productieve organisatie te laten slagen.

Meer informatie